FAQs Complain Problems

Administrative Building

Read More

नगरपालिकाको नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि

Read More

खडक नगरपालिकाको परिचय

स्थापना: २०७३
जम्मा वडा: ११
क्षेत्रफल: ९६.७८ बर्ग किमि

(२०७५ को सर्भे (नगर प्रोफाईल ) आधारमा)

जनसंख्या  : ५३५४९ ,जम्मा घर धुरी :९३९४ 
पूर्व: शम्भुनाथ नगरपालिका
पश्चिम: सुरूङ्गा नगरपालिका, बोदे बरसाईँ नगरपालिका
उत्तर: उदयपुर जिल्ला
दक्षिण: बोदे बरसाईँ नगरपालिका, डाक्नेश्वरी नगरपालिका
समावेस भएका साविक गाविस / नपा - साविक कल्याणपुर,धनगढी (९), खोजपुर, बनरझुल्ला, पन्सेरा, मैनासहर्शवाहु, ईनरुवा फुलवडिया, बनौली, र सिसवा बेल्ही गा.वि.स.

अनुरोध

दस्तावेज: 

जनप्रतिनिधि

जय प्रकाश चौधरी
नगर प्रमुख
9852854053 /9825700694
mayor@khadakmun.gov.np / khadakmunicipality@gmail.com
नगर उप-प्रमुख
9852854052 / 9811725155
deputy.mayor@khadakmun.gov.np

पदाधिकारी

हरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9852854051
cao@khadakmun.gov.np
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
9852854058 / 9808299016
ito.khadakmun@gmail.com/info@khadakmun.gov.np

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह-२०८० सम्वन्धी जनचेतना

जानकारी