FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा आ.व. २०७९/८०-प्रथम त्रैमासिक ७९-८० Tuesday, January 17, 2023 - 17:55 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा आ.व. २०७९/८०-प्रथम त्रैमासिक
सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा आ.व. २०७९/८०-दोश्रो त्रैमासिक ७९-८० Tuesday, January 17, 2023 - 17:36 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा आ.व. २०७९/८०-दोश्रो त्रैमासिक
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुकाे विवरण(आ.व. ०७८-०७९-तेश्राे त्रैमासिक) ७८/७९ Wednesday, April 20, 2022 - 18:48 PDF icon सामाजिक सुरक्षाा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुकाे विवरण(आ.व. ०७९-०७९-तेश्राे त्रैमासिक
आ.०७८-०७९ काे प्रथम त्रैमासिकमा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरुकाे अभिलेख ७८/७९ Wednesday, December 15, 2021 - 12:06
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभाग्रहिको मूल अभिलेख (प्रथम किस्ता ) ७५/७६ Friday, March 1, 2019 - 11:15 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभाग्रहिको मूल अभिलेख (प्रथम किस्ता )
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभाग्रहिको मूल अभिलेख (दोश्रो किस्ता ) ७५/७६ Sunday, February 24, 2019 - 14:11 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभाग्रहिको मूल अभिलेख (दोश्रो किस्ता )