FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षक दरवन्दी मिलान कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 11/08/2023 - 15:25 PDF icon शिक्षक दरवन्दी मिलान कार्यविधि २०८०.pdf
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा केन्द्रित शहरी सरसफाई र स्वच्छताको लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति ७९-८० 01/23/2023 - 14:11 PDF icon SBCC Khadak Nepali.pdf
दिशाजन्य लेदो व्यस्थापनमा पेशागत स्वास्थ्य सुरक्षा सम्वन्धी संचालन कार्यविधि -२०७७ ७९-८० 01/23/2023 - 14:09 PDF icon OHS Guideline _ Nepali - Khadak.pdf
मानव मलमुत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन ऐन, २०७८ ७९-८० 01/23/2023 - 14:07 PDF icon Khadak_Bylaws_Final_Mar4.pdf
संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन, २०७९ ७९-८० 09/05/2022 - 17:38 PDF icon संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन, २०७९.pdf
पूर्ण छात्रवृतिमा छनौट भएका छात्र छात्राहरुलाई थप सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 04/11/2022 - 18:24 PDF icon छात्रवृति सुविधा २०७८.pdf
खडक नगरपालिकामा करार सेवामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 12/14/2021 - 13:15 PDF icon 2078-079-खडक नगरपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८-FINAL.pdf
खडक न‍.पा.को विनियोजन ऐन २०७७ मा थप तथा संसाेधन गर्न वनेको ऐन, २०७७ ७७/७८ 01/03/2021 - 11:56 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७, संसोधन गर्न वनेको ऐन २०७७
नगर शिक्षा ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/19/2019 - 09:43 PDF icon नगर शिक्षा एेन, २०७६
खडक न.पा.को शिक्षा कार्यबिधि,२०७४ ७५/७६ 05/15/2019 - 15:03 PDF icon खडक न.पा.को शिक्षा कार्यबिधि,२०७४

Pages