FAQs Complain Problems

७५/७६

E- Bidding Notice for the Construction of Administrative Building

नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनको निर्माणको लागि टेन्डर को सूचना 

दस्तावेज: 

आ.व. ७६/७७ का लागि हटिया तथा पोखरी ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउको दोश्रो पटक सुचना

दोश्रो पटक प्रकासित मिति २०७६/०३/३१ , १५ दिने सुचना 

विपद पिडितको विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) |

दस्तावेज: