FAQs Complain Problems

सामाजिक परिचालकहरूको म्याद थप गरिएको

श्री स्थानीय विकास मन्त्रालयको पत्र अनुसार यस खडक नगरपालिकाले यस नगरपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण सामाजिक परिचालकहरूको म्याद २०७४ पौष १५ सम्मको लागि थप गरेको जानकारी गराइन्छ ।

 

विस्तृत विवरणको लागि यहाँ साथै राखिएको पत्र हेर्नुहोला ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: