FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ.व. २०८०/८१ का प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि योग्य नयाँ लाभग्राहीहरुको विवरण

आ.व. २०८०/८१ का प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि योग्य नयाँ लाभग्राहीहरुले मिति २०८०/०६/१५ गते सम्म तोकिएको वैंकमा खाता खोली खाता विवरण वडा कार्यालयमा अध्यावधिक गराउनुहुन अनुरोध छ ।

Pages